хүдрээс төмрийг хүдрээс ширэм хүртэл гаргаж авах процесс