зэсийн өртөг хүдэр баяжуулах тоног төхөөрөмжийн үйлдвэр