үнэ ашигт малтмалын уурхайн тоног төхөөрөмжийн түрээс