нүүрс үйлдвэрлэхэд шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэлнунтаглах